Sätt mål på måndag, följ upp på fredag

Skicka ut teamets mål, ordnade i prioritetsordning, till teamet. Be alla skriva vad de ska göra för att ta sig närmare målen under veckan och om de behöver hjälp eller vill stämma av något. Kanske på en måndag. Be alla berätta vad de gjort under nästa möte. Kanske på en fredag. Ge gärna feedback kring hur dessa ansträngningar tar er närmre era mål. 
Läs mer...
Lyckligare team

Sätt mål på måndag, följ upp på fredag

Är du medlem i ett virtuellt team eller leder du ett? Känner du att ditt arbete inte tillför lika mycket till teamet som du skulle vilja? När ni arbetar på distans och inte träffas vid kaffeautomaten blir det svårare att få den spontana avstämningen kring vad du själv och andra gör för att bidra till det gemensamma. Ni kan råda bot på detta med att förtydliga mål och ansträngningarna som tar er till målen. Detta går att se i en studie av 31 virtuella team i två stora tyska företag. Forskarna Guido Hertel, Udo Konradt, and Borris Orlikowski kunde med hjälp av enkäter se att effektiva team var bättre på att sätta tydliga mål, se till att målen inte låg i konflikt med varandra, att teammedlemmarna deltog aktivt i att sätta målen och att målen regelbundet följdes upp. Att teammedlemmarna regelbundet arbetade tillsammans för att lösa sina uppgifter hade också en positiv effekt. Särskilt under teamets första år på distans. Så gör det gärna till en rutin att stämma av mål och ansträngningar som tar er framåt. Kanske i början och slutet av veckan?