Som du frågar får du svar

Starta ditt nästa samtal med en öppen fråga.Öppna frågor börjar ofta med: Vad... Hur... På vilket sätt... Vilka tankar… Vad tänker du om...
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Som du frågar får du svar

Ska jag fråga om det där var snyggt jobbat?

Slutna frågor har så klart också en given plats i ett samtal. Slutna frågor är speciellt lämpliga när du behöver en viss typ av information och du kan med fördel öva på att hitta en balans mellan öppna och slutna frågor. 
Olika typer av frågor fyller olika typer av syften. Fundera bara över skillnaden mellan ”Behöver du hjälp?” och ”Vad kan jag hjälpa dig med?”. Samtalsmetodikforskarna Gunnel Lindh och Hans-Olof Lisper menar att när du ska etablera en ny kontakt och vill samla information kan frågor som besvaras med ”ja” och ”nej” leda till att dina egna tankegångar blir styrande. Genom att vidga dina frågor och ge utrymme kan du istället få svar på flera frågor samtidigt och undvika att din samtalspartner känner sig förhörd. Genom öppna frågor ligger fokus på din samtalspartner och dennes behov.