Flowchecken

Utgå från en av dina arbetsuppgifter. Har den ett tydligt mål? Finns det en bra balans mellan utmaningen och dina färdigheter? Ger den en stark  känsla av kontroll? Om du svarat ja på samtliga frågor finns god chans till flow. Om nej, undersök om det finns några sätt att omvandla svaret till ett ja.
Read more...
Train on your own

Flowchecken

Har du någon gång tappat bort tiden under en arbetsuppgift? Flow är en upplevelse där vi är djupt engagerade och uppslukade i det vi gör. En upplevelse vi vill vara kvar i. Förutom att flow är en härlig upplevelse i sig, har det också kopplats till många olika utfall såsom att positivt hänga ihop med välmående och fungerande. Carlton Fang vid University av Texas ledde en studie av 28 studier, en så kallad metaanalys. I den såg de att vissa aktiviteter i större utsträckning leder till flow. Dessa aktiviteter hade ofta tre saker gemensamt: Tydligt mål, Balans mellan utmaning och färdighet och Känsla av kontroll.
Kan du checka av alla tre?

More Habitud exercises