Överväg fler än en lösning

Utgå från ett problem eller en utmaning du har i ett projekt och gör en lista över möjliga lösningsförslag du skulle kunna testa
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Överväg fler än en lösning

Nytänkande!

Vad är ett bra sätt att komma på många lösningar. Att brainstorma i grupp är kanske det vanligaste och mest populära sättet, men faktiskt inte det mest effektiva. Leigh Thompsom har forskat på kreativitet och sett att den här metoden är bättre.
Det bästa sättet att komma på en bra lösning är att komma på många lösningar. Det gäller allt från att komma på en rätt formulering i en text till att komma på ett bra sätt att nå ut till kunder. I sina studier har Brent Gallupe, Lana Bastanutti och William Cooper märkt att fler lösningsförslag gör det lättare att välja den bästa lösningen.