Feedbackvarvet

Gå varvet runt i teamet. Låt varje person få feedback från alla andra. Berätta om en situation då du tyckte att personen gjorde något bra för att ni ska nå era gemensamma mål. 
Read more...
Happier teams

Feedbackvarvet

Har du någon gång väntat på att få positiv feedback från chefen? Även om det är viktigt kan det vara en person som inte alltid har bäst insyn i dina arbetsuppgifter. Den som däremot vet precis vad du gjort kan ge väldigt relevant beröm. Att veta vad en kollega har för arbetsuppgifter, mål, kunskaper och färdigheter är en väldigt bra förutsättning för bra feedback enligt en forskningssammanställning ledd av managementforskaren Herman Aguinis. Så vänta inte på chefens beröm utan låt alla i teamet ansvara för att ge alla andra uppskattning.