Fick hela teamet beröm under veckan?

Be alla i teamet räcka upp en hand om de fått positiv feedback under den senaste veckan. Var det inte alla? Försök förbättra er statistik till nästa möte. Överkurs: reflektera över resultatet. 
Read more...
Happier teams

Fick hela teamet beröm under veckan?

Har du någon gång surfat på internet en måndag på jobbet eller kollat Instagram på toaletten när arbetet är tråkigt? Det är inte så konstigt. Vi vill alla få ständiga belöningar och när jobbet inte är kul söker vi våra kickar på andra ställen. Tänk om vi kan göra teamarbetet roligare än Facebook och Candy Crush genom att göra det riktigt belönande. Så blir jobbet inte bara trevligare utan även bättre. För organisationen Gallup märkte att verksamheter där personer som fått beröm de senaste sju dagarna hade bättre lönsamhet, produktivitet och kundnöjdhet.