Feedbackkedjan

Starta ett kedjebrev med positiv feedback. Skriv två mejl till två kollegor där du beskriver något som du tycker att de nyligen gjort bra. Skriv sedan ”Du har fått det här som del av Feedbackkedjan, ett träningstips från Habitud. Du har nu 24h på dig att skicka två mejl till två kollegor där du beskriver något bra som respektive person gjort. Du får inte skicka till den du fått mejlet från. Hoppas du antar utmaningen.”
Read more...
Happier teams

Feedbackkedjan

Får alla i teamet feedback eller är det ofta samma personer som uppmärksammas? En välkänd forskningssammanställning av John T. Cacioppo och Louise C. Hawkley belyser hur känslan av att vara socialt isolerad minskar vår tankemässiga kapacitet och därmed vår prestation. Det är viktigt att alla i teamet blir sedda! Vid distansarbete och digital kommunikation kan det vara extra utmanande att fånga upp hela gänget. Ett sätt att få alla att känna sig sedda och samtidigt ge prestationshöjande positiv feedback är att starta en feedbackkedja via mejl.