Feedbackkedjan

Starta ett kedjebrev med positiv feedback. Skriv ett mejl till en kollega där du beskriver något som du tycker att hen nyligen gjort bra. Din kollega har nu 24h på sig att i sin tur skicka positiv feedback till nästa kollega. Fortsätt kedjan tills alla i teamet fått feedback. Utvärdera på nästa teammöte. 
Read more...
Happier teams

Feedbackkedjan

Får alla i teamet feedback eller är det ofta samma personer som uppmärksammas? En välkänd forskningssammanställning av John T. Cacioppo och Louise C. Hawkley belyser hur känslan av att vara socialt isolerad minskar vår tankemässiga kapacitet och därmed vår prestation. Det är viktigt att alla i teamet blir sedda! Vid distansarbete och digital kommunikation kan det vara extra utmanande att fånga upp hela gänget. Ett sätt att få alla att känna sig sedda och samtidigt ge prestationshöjande positiv feedback är att starta en feedbackkedja via mejl.