Skapa rätt förutsättningar för ansvar

Låt alla i teamet först skriva tyst:  Vad vill du uppnå i det här mötet/projektet? Vad krävs av dig då? Vad krävs av andra? Gå sedan ett varv och låt alla berätta vad de skrev. 
Read more...
Happier teams

Skapa rätt förutsättningar för ansvar

Både på fotbollsplanen och på arbetet så innebär en roll ett ansvar för en specifik uppgift eller ett område. En målvakt ska hindra motståndaren från att göra mål och en teamchef ska styra teamet mot målen och hjälpa teammedlemmarna att ta sig till målen. För att ta det ansvaret är både målvakten och teamchefen beroende av andra personer. Teammedlemmarna behöver komma med information så att teamchefen kan fatta rätt beslut, och sedan behöver teamets medlemmar agera på de beslut teamchefen fattar. För att det ska ske behöver kommunikationen fungera. Hur vi tar till oss av information, kommunicerar och känner oss motiverade att genomföra uppgifter skiljer sig åt mellan människor. Därför är det bra att tillsammans tydliggöra vilka förutsättningar ni i teamet behöver för att kunna lyckas med era roller. Diskutera i teamet hur ni kan ge varandra rätt förutsättningar för att ta ansvar.