Det enklaste minnesknepet

Efter att ha varit på en kurs eller ett möte, blunda och dra dig till minnes vad du lärt dig.
Read more...
Happier at work

Det enklaste minnesknepet

Har du någonsin haft svårt att minnas något och blundat för att försöka komma ihåg? Då kan du ha använt en metod som visat sig fungera i en studie ledd av Robert Nash som forskar på rättspsykologi. 178 försökspersoner fick se film med en tjuv som stal en bunt föremål. Deltagarna delades sedan in i fyra grupper och fick svara på frågor om brottet. Vissa fick lära känna intervjuaren, vissa inte. Vissa fick blunda och andra fick ha ögonen öppna. De som fick skapa en relation med intervjuaren och blunda kom ihåg flest föremål från brottet.