Fokuserat möte med energiminister

Vid nästa möte, utse en person som är mötets energiminister. Personen får ansvar för att se till att gruppen håller fokus och fyller på med energi när det behövs. Energiministern har befogenhet att, när hen känner behov, föreslå en rolig aktivitet (t.ex tumbrottning, fri dans eller slowmotion fight) som hela gruppen ska göra för att få upp energin. Håll aktiviteten kort, max 2 minuter. 
Läs mer...
Lyckligare team

Fokuserat möte med energiminister

Snyggt jobbat, nu är du värd en paus!

Att jobba utan att ta pauser kan lätt förefalla effektivt men forskningen visar motsatsen. Att ta pauser under längre möten är ett måste och lika så vid individuellt arbete. Här kan du läsa lite om hur du, med hjälp av bl.a. pauser, kan skapa fokus i ditt individuella arbete: http://www.psykologifabriken.se/sju-steg-for-att-fa-mer-gjort-pa-jobbet/
 

Att fokus och positivitet successivt försvinner vartefter mötet fortlöper är en vanlig upplevelse. ”Vi är mitt upp i något och måste bara få detta klart, sen tar vi en paus” kan vara en återkommande tanke. Risken med det förhållningssättet är att gruppen kan fastna och arbeta längre perioder med bristfälligt fokus. Forskning, av bland annat psykologiprofessor Alejandro Lleras, visar att korta pauser räcker för att stärka fokus och prestation. Lleras lyfter fram att vi bara har kognitiva resurser för att bibehålla fokus en begränsad stund sen måste de ”laddas upp” igen. Det fina är att laddningen går fort, korta regelbundna pauser räcker!