Din bästa konflikt

Tänk tillbaka på den konflikt du haft som löste sig bäst. Kan du hitta någon avgörande situation där du eller din motpart gjorde något fiffigt för att hantera problemen? Tacka i så fall personen eller skryt för en kollega! 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Din bästa konflikt

Make peace not tjafs

Genom att hitta positiva exempel kan du hjälpa till att förebygga framtida konflikter. Genom att våga prata om hur ni vill hantera olika problem kan ni även bygga upp psykologisk trygghet


Konflikter är sällan roliga. Konflikter kan däremot ha löst sig på ett bra sätt. Genom att lära av vad som fungerat tidigare blir du bättre rustad att lösa framtida problem. Stämmer din erfarenhet med vad forskningen säger? I en sammanställning av över hundra studier konstaterade teamet bakom boken Ensam eller stark att konflikter uppstår där ett team inte designats på ett bra sätt. Boken redogör för åtta designprinciper som också förutspår var konflikter kan uppstå om de inte följts:

1. Tydlig grupp med tydligt mål.
2. Rättvis balans mellan insats och belöning.
3. Rättvist och inkluderande beslutsfattande.
4. Uppföljning av överenskomna beteenden.
5. Gradvisa sanktioner för ohjälpsamma beteenden. 
6. Snabb och rättvis konflikthantering.
7. Mandat till självbestämmande.
8. Koordinering av grupper. 

Om du tänker på en positiv erfarenhet av att en konflikt blivit löst, passar den in i modellen om de åtta designprinciperna?