Höj mötesengagemang med en digital moderator

Utse en digital moderator på det virtuella mötet. En person som håller koll på chatten/handuppräckningsfunktionen och fördelar ordet, och kan hjälpa till så att agendan följs. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Höj mötesengagemang med en digital moderator

Vad skönt med avlastning!

Var det skönt att inte behöva hålla koll på all teknik? Att hålla en presentation och se att chattsymbolen börjar blinka kan få oss att tappa tråden. Skönt då om du kan överlåta ansvaret till någon annan!
Du sitter på ett virtuellt möte. Någon ställer en öppen fråga. Du tänker “Ska jag svara på den här frågan? Nej jag väntar och ser om någon annan tar ordet”. Känner du igen dig? I digitala möten kan vi inte använda kroppsspråket för att signalera till varandra på samma sätt som om vi sitter i ett rum tillsammans. Lena Lid Falkman, forskare vid Handelshögskolan och lektor i arbetslivsvetenskap vid Karlstad Universitet, har i sin forskning sett att digitala möten kräver ett tydligare mötesledarskap. Vems tur är det att tala? När är det dags att gå vidare till nästa punkt på agendan? Den digitala moderatorn kan gärna vara en annan person än den som kallat till mötet (så kan den fokusera på innehållet i själva mötet).