Brainstorma idéer anonymt på distans

När ni ska fatta beslut under ett distansmöte – låt alla skriva fritt och anonymt kring önskade alternativ och potentiella lösningar. Tips! Använd Mentimeter eller annat digitalt verktyg.
Read more...
Happier teams

Brainstorma idéer anonymt på distans

Hur ger man plats åt hela gruppens idéer och åsikter när distansarbetet gör att diskussionen i konferensrummet eller det spontana idésprutandet vid kaffemaskinen uteblir? Att gruppens prestation gynnas av att alla får komma till tals vet vi bland annat från Anita Williams Woolleys forskning från 2010.  Professor Kristina L. Guos beslutsmodell DECIDE menar samstämmigt med Williams Woolley att beslutsfattande vinner på att hela gruppen kommer till tals. Bokstaven C i DECIDE-modellen står för “consider all the alternatives”. Ett sätt att ge hela gruppen möjlighet att komma till tals inför ett beslutsfattande är att möjliggöra anonymt brainstormande. Kanske finns här till och med en fördel gentemot ett fysiskt möte – nu kanske personen som suttit tyst även på plats i konferensrummet vågar bidra till beslutet!