Från ensamhet till samhörighet

Wejwjsrj2i4sfuilzynr Leo VincentsenHärligt, då kör vi!

Du har nu fått ett mejl med en översikt av alla utmaningar i kursen. Varje måndag morgon kommer du att få en utmaning till din mejl. Försök att göra utmaningen under dagen. När du klarat den klickar du på texten "Jag har testat tipset". Du kommer även kunna se hur många av kursens 4 utmaningar du gjort. Klarar du alla?
Att känna ensamhet är något som händer alla ibland och många ofta. Forskning från hela världen från 70-talet och framåt, skvallrar om att vi har vi fått allt färre nära vänner, vänner vi kan anförtro oss till. Med den rådande smittspridningen och uppmaningar om att stanna hemma är troligen ensamheten större nu än någonsin.

Men vad är egentligen ensamhet, innebär det bara att vara själv? Den psykologiska definitionen av ensamhet är den skillnad mellan hur dina sociala relationer ser ut idag och hur du skulle vilja att de såg ut. Det innebär alltså att du kan vara ensam med massor av människor omkring dig och för dig själv utan vara ensam.

Ensamhet är inte bara en jobbig känsla, faktum är att det är fysiskt ohälsosamt för oss också. Forskning har visat att långvarig ensamhet är lika dåligt för vår hälsa som att röka. Så varför har vi ens den här känslan om den både är jobbig och ohälsosam? Jo ensamhet kan jämföras med hunger eller törst. Det är ett känslomässigt alarm som precis som alarmet du har på din mobil på morgonen är jobbigt i stunden men i längden påverkar dig att göra något du tycker är värdefullt, som att umgås eller att gå upp på morgonen. På kort sikt kan ensamhet vara bra, den får oss att söka upp vänner och gör oss gladare när vi träffar dem. Det är när den biter sig kvar under lång tid som vi börjar må dåligt.

Så ensamhet kan se olika ut från person till person, men hur brukar den se ut? När professorn Hawkley med kollegor undersökte ensamhet i en studie så kom de fram till att det är bristande kvalitet i relationer som hänger ihop med ensamhet. Det handlar alltså inte om mängden vänner man har. Många vänner som är som satelliter räcker inte, vi behöver vänner innanför vår atmosfär. I en studie av Ed Diener och Martin Seligman med namnet ”Very happy people” fann forskarna även att ett utmärkande drag för very happy people är nära relationer.

Den här kursen är till för dig som känner dig ensam ibland eller vill stärka dina vänskaper för att undvika ensamhet i framtiden.

Vill du inte längre fortsätta kursen? Du kan avanmäla dig när du vill.

Psykologiska träningstips i kursen

Logga in för att se träningstipsen i kursen! Du får även vårt nyhetsbrev med de mest populära tipsen.

Logga in på Habitud