Agera jämställt

Habitud Team

Välkommen till kursen Agera jämställt! 
Under fem dagar tränar vi jämställdhet tillsammans.  Varför tror vi på Psykologifabriken, som gör Habitud, att det behövs? Inom arbetslivet finns lagar som förbjuder diskriminering och kräver jämställdhetsplan på arbetsplatser med över 25 anställda.  Som psykologer vet vi att en värdering är en hjälp på vägen men inte en garanti för att man ska bete sig i linje med den. 
Även om vi  vill våra medmänniskors bästa finns det omedvetna fördomar, grupprocesser och vanor som gör att vi kan bete oss diskriminerande utan att märka det. Dessa aspekter hoppas vi kunna belysa och träna med dig under veckan.
Under kursen lär du dig saker som kan hjälpa till i arbetet med likabemötande, hjälpa anställda att använda sin fulla potential och hur du hittar den mest kompetenta kandidaten. Något som gynnar inte bara jämställdhet mellan könen utan kan hjälpa alla anställda att komma fram med sin kompetens.

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course