Närvarande möte med check-in

Inled mötet med en check-in runda för att öka deltagarnas fokus på mötet. Ställ en fråga som varje deltagare får besvara under ca 1-2 minuter. Ställ gärna en fråga som väcker positiva känslor hos deltagarna, exempelvis “vad ser du fram emot att lära dig i veckan?”.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Närvarande möte med check-in

Fick ni ett bättre fokus?

Hjärnan är helt enkelt inte alltid helt med på att fokus nu har skiftat när vi kliver in i ett möte. Speciellt inte med virtuella möten där du sitter kvar på samma ställe men bara går in i ett nytt digitalt mötesrum. När du håller ett möte vill du såklart att deltagarna ska vara så fokuserade som möjligt på det som ditt möte handlar om. Vad kan du göra? En bra idé är att starta mötet genom att informera om mötets syfte och mål och sedan ta den här check-in rundan som får alla deltagare att landa på plats i mötet. Att ta hjälp av en digital moderatorkan sedan hjälpa dig att fortsätta hålla fokus på rätt saker under mötet.

Här kommer en referens om du vill läsa mer om Barbara Fredricksons forskning: Fredrickson, B. L. (2013). Positive emotions broaden and build. In Advances in experimental social psychology (Vol. 47, pp. 1-53). Academic Press.
Du har möten bokade kant i kant i kalendern. På dagens tredje möte märker du hur tankarna har farit iväg och att du inte har hört ett ord av presentationen din kollega nyss gett. Istället har du tänkt på det nya regelverket som påverkar lanseringen av ditt projekt. Känner du igen dig? Att vara fullt närvarande på mötet du sitter på är inte alltid lätt. Speciellt inte med virtuella möten kant i kant, där du sitter kvar på samma ställe men bara går in i ett nytt digitalt mötesrum. Att starta mötet med en check-in runda kan hjälpa deltagarna att landa med sitt fokus på mötet. För att hjälpa deltagarna att bli intresserade att lyssna på ny information och komma med tankar och idéer är det klokt om mötets check-in väcker positiva känslor hos deltagarna. Barbara Fredrickson som är professor i psykologi i USA har i sin forskning sett att positiva känslor kan få vår hjärna att öppna upp och se “the bigger picture”, alltså helheten. Det låter väl rätt bra om mötesdeltagarna gör det istället för att detaljfokusera på sina egna problem?!