Så bryter du favorisering

Försök ena två grupper genom att diskutera ett gemensamt, överordnat mål för dessa.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Så bryter du favorisering

Snyggt jobbat!

Härligt att du testat att ena två grupper med ett gemensamt mål. Kanske har du bidragit till mindre uppdelning i vi och dem, mer samarbete och fler möjliga vänskaper. Hur blev det för er?
Det är mänskligt att favorisera den egna gruppen. Detta illustreras tydligt i bland annat några klassiska studier av psykologerna Muzafer och Carolyn Sharif. 12-åriga pojkar delades in i två lag och fick tävla mot varandra under en lägervistelse. Före tävlingarna hade många av pojkarna sin bästa vän i den andra gruppen. Efter tävlingarna hade 90 procent sin bästa vän i den egna gruppen.
 
 I experimentet med de unga pojkarna fick de tävla under nästan en veckas tid. Ju fler tävlingar de gjorde desto mer växte klyftan mellan grupperna. Grupperna, som kallade sig Skallerormarna och Örnarna, började förolämpa varandra och blev mer och mer fientliga. Men så fastnade bilen som skulle leverera mat till lägret i leran. Det enda sättet att få loss den var med allas gemensamma ansträngningar. Både Skallerormarna och Örnarna fick putta igång bilen. Något som fick dem att bli vänner igen. När alla behövs för att nå ett mål, då kan grupper enas och favorisering brytas.