Briljera med hjälp av ditt team

Påminn dig om vad som är teamets gemensamma mål och vad du har för individuellt mål. Diskutera med en kollega hur väl ditt mål linjerar med teamets mål. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Briljera med hjälp av ditt team

Wohooo!

Om du har ett mycket högt satt mål eller en komplex uppgift, testa att sätta ett lärandemål för din utveckling. Det finns studier som pekar på att det ökar måluppfyllelsen och gör att man bättre klarar av förändrade omständigheter. 


Om man både vill göra ett gott jobb själv och dessutom stötta sina kollegor, hur får man då tiden att gå ihop? Det som vid första anblicken ser ut som en svårlöst ekvation är i många fall fullt görbart. Enligt en meta-analys av de nederländska forskarna Kleingeld, van Mierlo och Arends kan det uppstå en konkurrenssituation mellan att arbeta mot sitt individuella mål och att sträva efter teamets mål, om de olika målen inte linjerar med varandra. Men i de grupper som har formulerat individuella mål och bidrar till att gruppen uppnår sitt mål, då hjälper man sig själv genom att hjälpa andra.