Tre fördelar med stress

Se om du kan påverka din syn på stress genom att lista tre positiva saker med stress.
Read more...
Happier at work

Tre fördelar med stress

Om du tror att stress är ofarligt kan du leva längre. Det menar psykologiforskaren Abiola Keller och hennes team som gjort en studie där 30 000 amerikaner studerades under åtta år. Har du känt mycket stress under det senaste året? I den amerikanska studien ledde det till 43 procents ökad risk att dö i förtid. Men det stämde bara för de som var oroliga över att stress skulle påverka deras hälsa negativt. Hur du ser på din stress är alltså en väldigt viktig faktor för hur du påverkas av den.