Träningstips

Tre fördelar med stress

 Se om du kan påverka din syn på stress genom att lista tre positiva saker med stress.

Squash!

Härligt att du skrivit ner tre positiva saker med stress. En bra sak kan ju vara att få använda stressboll. Vilka blev det för dig? Har du lyckats bli mer vän med din stress? Dela gärna med dig i kommentarerna. Kanske kan du belöna dig med att se psykologen Kelly McGonigal i sin underhållande föreläsning från konferensen TED. Hon tar nämligen upp det problematiska med att tro att stress är farligt.


 Om du tror att stress är ofarligt kan du leva längre. Det menar psykologiforskaren Abiola Keller och hennes team som gjort en studie där 30 000 amerikaner studerades under åtta år. Har du känt mycket stress under det senaste året? I den amerikanska studien ledde det till 43 procents ökad risk att dö i förtid. Men det stämde bara för de som var oroliga över att stress skulle påverka deras hälsa negativt. Hur du ser på din stress är alltså en väldigt viktig faktor för hur du påverkas av den.

Fler utmaningar

Visa fler utmaningar