Slående bevis för din framgång

Samla bevis på din framgång genom att skriva ner allt du är stolt över att ha åstadkommit det senaste året. Det kan vara allt från “jag fick en befordran” till “jag fick en bättre relation med min familj”. Du kan även leta rätt på bilder, mejl och annat som påminner om detta. Ha gärna en peppig rubrik som till exempel “ALLT DETTA HAR JAG ÅSTADKOMMIT 202X!!!!” 
Read more...
Happier leisure time

Slående bevis för din framgång

Öka din självförmåga genom att samla bevis för din framgång. Vilka blir bevisen? Jo, allt du är stolt över att ha åstadkommit den senaste tiden. Socialpsykologen Albert Bandura såg att en av de faktorer som påverkar vår tilltro till vår förmåga inför en utmaning är våra tidigare erfarenheter av att göra ungefär samma sak som det vi står inför. Det här kallar han för “Performance Experience”. Genom att skriva ner de bra saker du gjort under året kan du titta tillbaka på dina framgångar för en ökad självförmåga. Du har lyckats förr - du kan lyckas igen.