Fråga efter kollegans behov

Fråga din kollega om hens två främsta behov för att kunna genomföra arbetsdagen på ett bekvämt sätt. Ta reda på din kollegas behov genom att exempelvis fråga: “finns det något jag kan göra för att underlätta för dig idag? 
Read more...
Happier at work

Fråga efter kollegans behov

Vilka önskemål har du på din arbetsplats, för att kunna hitta en balans i vardagen? Kanske handlar det om att sluta tidigare för att hämta barnen? Visst känns det bra när en kollega ställer upp och täcker sista de tio minuterna så du hinner springa till bussen? Vad händer om du på din arbetsplats börjar tillgodose andras behov lika mycket som du försöker tillgodose dina egna? Enligt Dual Concern Model visar forskaren Carsten de Drue att om man håller omtanken om andra lika högt som omtanken om sig själv så kommer detta att leda till ett mer samarbetsinriktat arbetssätt vilket innebär mer problemlösande strategier och mindre konflikter.