Vad har du behövt lära dig?

Diskutera med en erfaren kollega vad som tog tid för er att lära er när ni började på den här arbetsplatsen. Det kan röra sig om sociala koder, internt språkbruk eller specifika arbetsuppgifter. Dessa saker kan ni sedan ta upp när ni planerar introduktionen för den nyanställde eller när ni pratar med hen. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Vad har du behövt lära dig?

Som nyanställd, är det bäst för företaget att fokusera på att producera så bra som möjligt, eller att ta sig tid att lära sig arbetet? Forskarna Richard DeShon och Jennifer Gillespie undersökte den frågan och fann att företag som uppmuntrar att nyanställda den första tiden fokuserar på att lära sig sina nya arbetsuppgifter snarare än att producera snabbare kommer upp i en hög arbetstakt. En stor hjälp på vägen är att lära genom kollegors erfarenheter.