Var SMART under PS18

Formulera dina mål för PS18 så det uppfyller alla delar av ett SMART mål:Specifikt – formulera ditt mål så konkret som möjligt Mätbart – klargör hur du vet att har uppnått ditt mål Accepterat – är detta mål viktigt för dig att uppnå? Realistiskt – är ditt mål rimligt att uppnå just nu? Tidsbestämt – beskriv när du har tänkt att jobba mot ditt mål
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Var SMART under PS18

Hur gick det?

Att formulera mål på det här sättet kan vara klurigt i början. Se gärna över ditt mål för att se om du behöver göra några justeringar eller om du vill lägga till fler delmål. Det är bra att kontinuerligt jobba med delmål och bryta ner långsiktiga mål ännu mer. Det gör det enklare för dig att uppleva målet som belönande. Att kunna mäta framsteg mot sitt mål har nämligen visat sig påverka både beteenden och måluppfyllelse!

Vill du har fler träningstips för PS18? I din goodiebag hittar du också ett bingo med olika förslag på vad du kan testa att träna på under helgen.
Visste du att hur du formulerar dina planer kan påverka dina chanser att uppnå det? Vad menas exempelvis med att “jag ska börja fundera på vad jag vill göra efter examen”? Genom att göra våra mål konkreta kan vi minska antalet valmöjligheter när vi är i en situation där vi ska jobba mot vårt mål - det blir tydligare för oss vad det är vi ska göra. En av de mest populära modellerna inom målformulering är akronymen SMART. SMART står för Specifikt, Märbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt, dock kan olika varianter av modellen förekomma. Syftet med modellen är att klargöra var, när och hur vi ska arbeta mot vårt mål, vilket minskar risken för undanflykter och prokastrinering. Exempelvis blir "börja fundera" ganska intetsägande. Ett mål som är lättare att jobba mot kan vara “Under PS18 ska jag fråga minst fem personer om deras framtidsvisioner som psykologer”. Det ger en tydlig signal för vad, när och hur du ska jobba med ditt löfte. Hur realistiskt ett mål är är dessutom högst individuellt, så beakta vad dig egen startpunkt är och justera målet längre fram om du skulle behöva.