Värvning är mer än artiga leenden

Vilka frågor uppkommer i kontakt med potentiella medlemmar? Tänk på vilka stöd som skulle kunna underlätta i denna kontakt. Fråga sedan en kollega i en annan organisation om de har något material med svar på vanliga frågor, policydokument eller liknande som din organisation kan inspireras av.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Värvning är mer än artiga leenden

Yay!

Kul att du funderar över vad som kan underlätta värvningen av nya medlemmar. Har du kollat med någon kollega om hen också har andra tips på vad som kan vara bra stöd för arbetet. Eller är ni flera som tycker samma sak? Då kanske det kan vara någonting som ni kan skapa gemensamt eller som någon annan i organisationen kan hjälpa till att ta fram utifrån era förslag.

Idel glada leenden innebär bra service. Eller? Forskarna Zeph Yun Chang och Loi Hui Huang undersökte vad bra service innebar på ett callcenter. De kom fram till att det var mer än trevlighet som spelade roll och att effektiv hjälp var mycket viktigt. De som ringde in till callcentret hade en bredd på frågor och för att hjälpa personalen fanns administrativa stöd där de kunde se historiken för den som ringde, olika policydokument som kunde vara aktuella, information om de olika tjänsterna och produkterna. Detta administrativa stöd underlättade för personalen att vara trevlig och personlig eftersom informationen fanns lättillgänglig.