Träna på att hantera motstånd

Välj ut en uppgift som du känner motstånd inför. Bryt ner den i deluppgifter som är mindre utmanande.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Träna på att hantera motstånd

Bra jobbat!

Genom att bryta ner utmaningen i mindre delar, be om hjälp eller bestämma en belöning du ska få när uppgiften är klar, kan du curla banan för dig själv. Ju mer utmaningar du klarar av, desto fler goda erfarenheter ger du dig själv av att hantera livet. När du väl har klarat av en uppgift är det viktigt med en belöning! Kanske till och med en hel hög av belöningar.
 
Motståndskraftiga personer utmärks framför allt av att de har något psykologer kallar för self-efficacy, en tilltro till den egna förmågan. Vissa har lättare att lita på att de faktiskt kan hantera situationer när de dyker upp, även om de inte vet vilken situation det är. Self-efficacy är ingenting vi kan tänka oss till eller intala oss, utan vi erövrar den utifrån erfarenhet. Så ge dig själv en erfarenhet av att ha känt motstånd inför något, men ändå klarat av det. Som att sortera mejlkorgen efter en lång ledighet, eller komma ikapp på bokföringen. Om du har någon arbetsuppgift som känns extra tung att ta tag i – fråga dig hur du kan göra den mindre tung och mer lätthanterlig.