Vänskap viktigt för hälsan

Kontakta en vän du verkligen tycker om och föreslå att ni ska ses.
Read more...
Happier leisure time

Vänskap viktigt för hälsan

 
Kan du komma på ett tillfälle då du delat en härlig stund med en vän? Vi människor är socialt utrustade för att kunna knyta band till andra och ingå i en större gemenskap, och kanske är det därför som fungerande relationer är en viktig pusselbit när det kommer till välbefinnande. Betydligt färre känner till att fungerande relationer är viktigt även för vår fysiska hälsa. Enligt en stor studie ledd av forskare Julianne Holt-Lunstad är ofrivillig ensamhet en riskfaktor för för tidig död, fullt i klass med rökning, övervikt och stillasittande livsstil. Med denna kunskap menar studien att vi kan påverka vår fysiska hälsa i en positiv riktning genom att hålla oss socialt aktiva.