Utvärdera för att gå framåt

Välj en förändring du går igenom, som att exempelvis bli mer hälsosam. Skriv ner vilka saker som gjort att du blivit bättre på ditt område. Skriv också ner vilka saker som hindrar dig från att genomföra din förändring. Planera in hur du ska fortsätta göra dessa saker och hur du ska hantera de hinder som kan dyka upp längre fram. 
Read more...
Happier leisure time

Utvärdera för att gå framåt

“Med 10 000 timmars träning kan du bli världsledande expert inom vilket område som helst”? Detta kom den svenska professorn Anders Ericson fram till när han studerade framstående personer inom olika områden. Denna teori har kritiserats av olika orsaker, men något forskare är överens om är att träning ger färdighet. Detta gäller dock inte vilken träning som helst, utan avsiktlig träning. Det räcker alltså inte att bara göra något om och om igen, när vi ska bygga nya vanor och går igenom förändringsprocesser kan vi även behöva utvärdera vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra - för att ta oss steget närmare att bli expert.