Upp och hoppa

Hoppa upp och ned på stället och se vad som händer med ditt humör.
Read more...
Train on your own

Upp och hoppa

 
Det är vanligt att vi tänker att vårt kroppsspråk är ett uttryck för hur vi känner oss på insidan. Men det kommer fler och fler studier som visar att det även fungerar tvärtom - att vissa rörelsemönster inte bara uttrycker utan också kan få igång de känslor som de är kopplade till. De flesta av oss känner till exempel igen känslan av att vara så glad att man bara vill studsa på stället. Och det är ofta som en konsekvens av glädje som vi tänker på rörelsen att hoppa upp och ned. Hur skulle det bli om hoppandet var anledningen till glädjen istället för en konsekvens av den? I en studie från 2013 ledd av forskaren Tal Sharif vid University of Michigan testade man just detta och såg att försökspersoner som hoppade upp och ned kände sig gladare än de försökspersoner som gjorde neutrala rörelser. 
 
 
 

More Habitud exercises