Hitta en träningskompis

Fråga om en kollega vill vara din psykologiska träningskompis. Bestäm när ni ska träffas eller höras och prata om er beteendeförändring och psykologiska träning.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Hitta en träningskompis

Härligt kompis!

Bra saker att bolla med en träningskompis är svårighetsgrad, anpassningar av den psykologiska träningen och hur ni kan peppa varandra i med- och motgång. Om träningen inte kommer igång kanske den är för svår, om den känns fel kan den behöva justeras så att det passar för just er miljö och om träningen avtar kan det finnas för få belönande aspekter. Fundera därför på vad som motiverar just er! 
Vänner och kollegor. Den kanske viktigaste belöningen man kan ha vid beteendeförändring. Till skillnad från materiella belöningar som godis eller kaffe så kan en mänsklig kontakt ge ett flexibelt och ömsesidigt utbyte. Vi människor kan anpassa oss på ett fantastiskt sätt till mottagarens aktuella behov. Du tröttnar lättare på mobilspel än på människor. Det sociala stödet påverkar också resultatet. Helen Timperley, skolforskare, har visat att en av de viktigaste faktorerna för om eleverna lär sig är om lärarna lär sig av och stöttar varandra.