Hitta en träningskompis

Fråga om en kollega vill vara din psykologiska träningskompis. Bestäm när ni ska träffas eller höras och prata om er beteendeförändring och psykologiska träning.
Read more...
Happier at work

Hitta en träningskompis

Vänner och kollegor. Den kanske viktigaste belöningen man kan ha vid beteendeförändring. Till skillnad från materiella belöningar som godis eller kaffe så kan en mänsklig kontakt ge ett flexibelt och ömsesidigt utbyte. Vi människor kan anpassa oss på ett fantastiskt sätt till mottagarens aktuella behov. Du tröttnar lättare på mobilspel än på människor. Det sociala stödet påverkar också resultatet. Helen Timperley, skolforskare, har visat att en av de viktigaste faktorerna för om eleverna lär sig är om lärarna lär sig av och stöttar varandra.

More psychological training tips

Show more training tips