Svara på stressen med närvaro

När du känner att du blir stressad över en situation idag, till exempel att du får ta emot kritik: börja med att uppmärksamma din kropp. Är du spänd i dina käkar eller axlar? Rynkar du på ögonbrynen? Bultar hjärtat? Vad känner du? Ilska, rädsla eller sorg? Och säg till dig själv: Här är det stressigt. Fokusera en stund på dina andetag.  
Read more...
Train on your own

Svara på stressen med närvaro

Något händer som får ditt stressvarssystem att dra igång. Som att en kollega kommer med en synpunkt som du uppfattar som kritik. Kanske känner du att hjärtat bultar hårt och får en stark lust att reagera på det, med risk för att göra något överilat. Enligt professor Jon Kabat-Zinn, som har tagit fram ett mindfulnessbaserat stresshanteringsprogram, kan man öva sig på medveten närvaro även under stressade situationer. Genom att träna dig på att uppmärksamma kroppsliga signaler blir du mindre automatisk i ditt handlande och mer medveten och får fler valmöjligheter till hur du ska bete dig. Till exempel att notera din lust att säga emot och istället fråga kollegan om vad som är problemet för att få mer information.

More Habitud exercises