Svara på spänning med närvaro

När du känner att du blir stressad över en situation idag, till exempel att du hamnar i en trotsig situation med ditt barn: börja med att uppmärksamma din kropp. Är du spänd i dina käkar eller axlar? Rynkar du på ögonbrynen? Bultar hjärtat? Vad känner du? Ilska, rädsla eller sorg? Och säg till dig själv: Här är det stressigt. Fokusera en stund på dina andetag.  
Read more...
Happier leisure time

Svara på spänning med närvaro

Något händer som får ditt stress-system att dra igång. Kanske är det endast ett få minuter kvar innan du och ditt barn behöver komma iväg till förskolan men barnet vägrar ta på sig sina kläder och ni har hamnat i en situation fylld av trots. Kanske känner du att hjärtat bultar hårt och får en stark lust att reagera på det, med risk för att göra något överilat. Enligt professor Jon Kabat-Zinn, som har tagit fram ett mindfulnessbaserat stresshanteringsprogram, kan man öva sig på medveten närvaro även under stressade situationer. Genom att träna dig på att uppmärksamma kroppsliga signaler blir du mindre automatisk i ditt handlande och mer medveten och får fler valmöjligheter till hur du ska bete dig.