Var SMART för att uppnå mål

Formulera ditt nyårslöfte så det uppfyller alla delar av ett SMART mål: Specifikt – formulera ditt mål så konkret som möjligt. Mätbart – klargör hur du vet att har uppnått ditt mål. Accepterat – är detta mål viktigt för dig att uppnå? Realistiskt – är ditt mål rimligt att uppnå just nu? Tidsbestämt – beskriv när du har tänkt att jobba mot ditt mål
Read more...
Happier leisure time

Var SMART för att uppnå mål

Visste du att hur du formulerar ditt nyårslöfte kan påverka dina chanser att uppnå det? Vad menas exempelvis med att “i år ska jag börja jogga”? Genom att göra våra mål konkreta kan vi minska antalet valmöjligheter när vi är i en situation där vi ska jobba mot vårt mål - det blir tydligare för oss vad det är vi ska göra. En av de mest populära modellerna inom målformulering är akronymen SMART. SMART står för Specifikt, Märbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt, dock kan olika varianter av modellen förekomma. Syftet med modellen är att klargöra var, när och hur vi ska arbeta mot vårt mål. Det minskar risken för undanflykter och prokastrinering. Att exempelvis börja jogga blir ganska intetsägande. Ett mål som är lättare att jobba mot kan vara “Under året ska jag jogga minst 3 km varje tisdag och torsdag”. Det ger en tydlig signal för vad, när och hur du ska jobba med ditt löfte. Hur realistiskt ett mål är är dessutom högst individuellt, så beakta vad dig egen startpunkt är och justera målet längre fram om du skulle behöva.