Sluta dröm om det perfekta livet

Skriv ner något som är orealistiskt med ditt nyårslöfte. Kanske att du sagt att du ska träna tre dagar per vecka året trots att du vet att du tidigare haft svårt att få till en träningsdag per vecka.
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

Sluta dröm om det perfekta livet

Fick du sänka dina ambitioner?

 Att bygga acceptans för sådant du inte kan påverka kan ge dig bättre hälsa. Bland annat fann psykologiprofessor Gregory Miller att det var lättare att dra på sig inflammationer om man försökte påverka sådant som ligger utom ens kontroll. Det är svårt att acceptera tankar och känslor kopplade till drömmar, oro och önskningar. Att träna på att göra saker som är viktiga för dig, samtidigt som du har negativa tankar eller känslor är ett sätt att komma vidare.
Ska du drömma vidare eller släppa taget om orealistiska mål? Det är långt från allt vi kan påverka i vårt liv. Att inse skillnaden mellan det vi rår på och inte, är viktigt för att kunna göra det som är viktigt för oss och som samtidigt ligger inom vår kontroll. Att hålla fast vid hoppet om att förändra det du inte påverka kan till och med vara ohälsosamt. I studier ledda av psykologiprofessor Gregory Miller fann de att färdigheten att kunna släppa ouppnåeliga mål hade en koppling till fysiskt och psykiskt välmående.