Var hittar vi vår sammanhållning?

Fundera på vid vilka tillfällen eller aktiviteter du känner extra stor sammanhållning med gruppen. Be sedan en kollega göra samma övning och jämför era svar. Ett nästa steg kan vara att planera in er av dessa aktiviteter. 
Read more...
Happier at work

Var hittar vi vår sammanhållning?

Gruppsammanhållning får ofta mycket fokus under höstens kickoff, men tenderar att falla i glömska under resten av året. Utifrån psykologiforskaren Angela Lis forskning är detta olyckligt för alla som vill behålla sina kollegor och som vill att de ska må bra. Hon har studerat hur sammanhållning inom arbetsgruppen fungerar som en skyddsfaktor mot bland annat stress och utmattning. I hennes studier har hon även sett att personer som känner sammanhållning med arbetsgruppen stannar kvar längre på arbetsplatsen och presterar mer. Så hur kan vi få in aktiviteter som stärker sammanhållningen under hela året? 

More psychological training tips

Show more training tips