Var hittar vi vår sammanhållning?

Fundera på vid vilka tillfällen eller aktiviteter du känner extra stor sammanhållning med gruppen. Be sedan en kollega göra samma övning och jämför era svar. Ett nästa steg kan vara att planera in er av dessa aktiviteter. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Var hittar vi vår sammanhållning?

Hurra!

En god sammanhållning är viktigt för alla medarbetare, och extra viktigt är det att vägleda in en ny nyanställd medarbetare i gemenskapen. Ju mer tydligt en nyanställd guidas in i gemenskapen, desto större chans är det att hen stannar kvar på arbetsplatsen. Det har forskarna Howard Klein och Beth Polin sett i sina studier. Vill du och ditt team få tips på hr ni kan välkomna en ny medarbetare? Anmäl er till den här kursen i onboarding
Gruppsammanhållning får ofta mycket fokus under höstens kickoff, men tenderar att falla i glömska under resten av året. Utifrån psykologiforskaren Angela Lis forskning är detta olyckligt för alla som vill behålla sina kollegor och som vill att de ska må bra. Hon har studerat hur sammanhållning inom arbetsgruppen fungerar som en skyddsfaktor mot bland annat stress och utmattning. I hennes studier har hon även sett att personer som känner sammanhållning med arbetsgruppen stannar kvar längre på arbetsplatsen och presterar mer. Så hur kan vi få in aktiviteter som stärker sammanhållningen under hela året?