Vikten av rättvisa sanktioner

Gå igenom arbetsplatsens regler och konsekvenser med teamet. Skapa tillsammans en gemensam sanktionstrappa med konsekvenser för milda och måttliga överträdelser på jobbet. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Vikten av rättvisa sanktioner

Bra tydliggjort!

Genom att göra regler och konsekvenser tydliga, även för beteenden som inte är allvarliga, blir det lättare för både dig som ledare och dina medarbetare att hjälpas åt att hantera dysfunktionella beteenden. Dessutom blir tydliga regler mer rättvisa och mindre godtyckliga.


Vi påverkas alla av våra fördomar, även om vi vill vara rättvisa. En studie av Cynthia J. Guffey och Marilyn M. Helms visar att det finns en risk för diskriminering vid disciplinära åtgärder på arbetsplatsen. För att undvika diskriminering rekommenderas chefer att fokusera på att informera medarbetarna om regler och konsekvenser, vara konsekventa vid disciplinära åtgärder, genomföra disciplinära åtgärder omgående, samt att fokusera på beteendet, inte på medarbetaren.