Vikten av rättvisa sanktioner

Gå igenom arbetsplatsens regler och konsekvenser med teamet. Skapa tillsammans en gemensam sanktionstrappa med konsekvenser för milda och måttliga överträdelser på jobbet. 
Read more...
Happier at work

Vikten av rättvisa sanktioner

Vi påverkas alla av våra fördomar, även om vi vill vara rättvisa. En studie av Cynthia J. Guffey och Marilyn M. Helms visar att det finns en risk för diskriminering vid disciplinära åtgärder på arbetsplatsen. För att undvika diskriminering rekommenderas chefer att fokusera på att informera medarbetarna om regler och konsekvenser, vara konsekventa vid disciplinära åtgärder, genomföra disciplinära åtgärder omgående, samt att fokusera på beteendet, inte på medarbetaren.