Räkna dina vänliga handlingar

Ta ett par minuter där du tänker tillbaka och räknar antalet snälla handlingar du gjort hittills idag.
Read more...
Happier leisure time

Räkna dina vänliga handlingar

Att snällhet lönar sig för mottagaren ligger i sakens natur. Men visste du att vara snäll också är bra för utövaren? I en studie av Keiko Otake fick japanska studenter räkna antalet vänliga handlingar de gjorde varje dag under en veckas tid. När de sedan efter en månad blev ombedda att skatta hur lyckliga de kände sig rapporterade de en högre grad av välbefinnande än innan. Att lägga märke till det fina vi gör för andra människor kan alltså vara viktigare än vi tror.