Ozfsl7b8nshlzyetk9ru

Boka oss för en workshop

Du vill skapa en hållbar organisation. Vi hjälper dig i ditt arbete. Habitud är en tjänst från Psykologifabriken. Våra konsulter är vana att göra psykologi rolig, begriplig och användbar. Välj själv vilken ambitionsnivå ni vill ha: inspiration, beteendeförändring eller resultat.

Psykologifabriken kan du läsa mer om våra inspirerande föreläsningar och om hur ni kan skapa beteendeförändring och mätbara resultat för en positiv arbetsmiljö.

Skicka ett mejl om du vill boka ett möte eller lägga en bokning:

Team@habitud.se
eller oskar@psykologifabriken.se