Lyckligare organisationer

Du vill skapa en välfungerande arbetsplats. En hälsosam organisation där människor både mår bra och får utrymme att prestera. Du vill arbeta för att utveckla verksamheten och inte bara släcka bränder. Vi hjälper dig att skapa en lycklig organisation.

Psykologifabrikens metod för en lyckligare organisation bygger på åtta principer för framgångsrika team som beskrivs i boken Ensam eller stark. Med inspirerande och kunniga organisationspsykologer och vår digitala tjänst Habitud Pro gör Psykologifabriken det roligt att skapa en lyckligare organisation i fem enkla steg.

Läs mer om de fem stegen på Psykologifabriken eller skicka ett mejl till team@psykologifabriken.se om du vill höra mer eller boka ett möte.