Orka med syfte

Berätta för en vän eller kollega om varför ditt nyårslöfte är viktigt för dig.
Read more...
Happier leisure time

Orka med syfte

Tycker du att det känns tråkigt eller svårt att jobba med ditt nyårslöfte? Du kanske har bestämt dig för att gå 10 000 steg på daglig basis eller skriva ner saker du är tacksam över  på daglig basis. Börja med att fråga dig själv varför du ska göra det. Då kommer det bli lättare. Psykologiforskaren David S Yeager ledde en studie där man fann att ett syfte underlättade för att stå ut med svårt och tråkigt lärande. Kom åt samma effekt genom att ställa dig frågor som: Vem kommer gynnas av att du fortsätter med ditt nyårslöfte? Vad är poängen med att du ska hålla ditt nyårslöfte?