Sätta ord på fara

Är du irriterad? Har du sett några arga eller ledsna personer idag? Skriv ner de negativa känslor du tycker dig ha sett eller berätta om dem för en vän. Att sätta ord på dessa känslor kan göra dig lugnare. 
Read more...
Happier leisure time

Sätta ord på fara

När du ser ett argt eller ledset ansikte så skickar det signaler om fara till din hjärna. Ett område som heter Amygdala, som fungerar som kroppens alarm, blir aktivt. När forskaren och psykologen Matthew Lieberman lät försökspersoner namnge negativa känslor de såg så minskade dock reaktionen i Amygdala. Han menar därför att det är läkande och lugnande att sätta ord på känslor som rädsla. Exempelvis genom att prata med en vän eller skriva dagbok.