Styr könsnormer vem som påverkar besluten?

Utse en person som observerar och antecknar hur mycket talartid och vilken respons kvinnor respektive män får under ett möte. Exempel på respons kan vara antalet följdfrågor, antalet som nickar eller säger att de håller med.
Read more...
Happier at work

Styr könsnormer vem som påverkar besluten?

Råder en manlig norm hos er? Förväntas de anställda agera på ett ”manligt” sätt? Det kan leda till orättvis behandling av kvinnliga anställda. I en forskningsöversikt beskriver Ma­deleine Heilman hur män i arbetslivet uppfattas som aktiva, självständiga och beslutsamma, medan kvinnor beskrivs som passiva, hjälpsamma och omtänksamma. Det manliga är norm på många arbetsplatser: Det anses ge högre status att vara självständig än hjälpsam. Kvinnorna hamnar i en rävsax: För att lyckas och få inflytande på jobbet bör de följa en manlig norm. Samtidigt riskerar de att bestraffas om de bryter mot den kvinnliga normen.

More psychological training tips

Show more training tips