Att motverka antisociala beteenden

Skriv ner två antisociala beteenden som förekommer på din arbetsplats och fundera över hur du kan motverka dem genom en tillrättavisning eller genom att agera prosocialt. Exempel på tillrättavisning kan vara att säga till när någon fäller en negativ kommentar. Att fråga en stressad kollega om hen behöver hjälp är ett sätt att agera prosocialt.
Read more...
Happier at work

Att motverka antisociala beteenden

Redan som barn lär vi oss olika beteenden genom så kallade imitationsinlärning, vi lär oss beteenden genom att härma någon annans beteenden och handlingar. Forskarna Robinson och O´leary-Kelly undersökte i en studie hur individers beteende på jobbet formas av medarbetares antisociala beteenden. Forskarna fann att antisocialt beteende, så som att inte prata med en kollega eller fälla negativa kommentarer, spred sig på arbetsplatsen. Ett sätt att bryta denna negativa imitering är att tillrättavisa antisocialt beteende samt att agera prosocialt, så som att hälsa på alla sina kollegor eller erbjuda en kollega som har det jobbigt sin hjälp.

More psychological training tips

Show more training tips