Möten utan sidospår

Vid nästa möte, ställ er följande fråga: Ifall någon av oss skulle glida ifrån samtalsämnet under ett möte, hur skulle vi vilja att våra kollegor uppmärksammar oss om detta? Prata två och två, och dela sedan med hela gruppen. Finns det några gemensamma nämnare som kan vara vägledande i hur ni ska tilltala varandra framöver? Diskutera. 
Läs mer...
Lyckligare team

Möten utan sidospår

Vad fint av dig att lyssna till dina kollegor!

Det är ni i teamet som ska klara alla utmaningar ni står inför, därför måste ni värna om era relationer. Att ni har gjort det här träningstipset vittnar om att ni bryr er om varandra. Fortsätt bygg vidare på det, t.ex. genom att göra det här träningstipset tillsammans: https://www.habitud.se/snalltskall
Irrelevanta utlägg är en av de saker som vi stör oss mest på under möten. Samtidigt är det väldigt lätt att glida in på sidospår trots att vi sällan har intentionen att medvetet säga något irrelevant. Enligt en forskargrupp vid Oslo Universitet, ledd av Henning Bang, finns det en risk att vi tar illa vid oss när någon påpekar att vi bör hålla oss till ämnet eller att vi pratar för länge. Detta kan skada relationerna i teamet och minska den psykologiska tryggheten, vilket riskerar att allvarligt skada samarbetet. Ett sätt att hantera detta är att gå händelserna i förväg och gemensamt prata om hur vi vill bli bemötta ifall vi själv är den som råkar glida off topic.