Öka fokus med meditation

Planera in 20 minuters meditation under dagen. 
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

Öka fokus med meditation

Bra jobbat!

För att meditationen verkligen ska bli av, se gärna till att du kan vara i ett tyst rum där du inte blir störd. Om du behöver hjälp att komma igång med meditationen, prova appen Headspace. Andra förmåner av meditation som upptäcktes i studien var minskad ångest, depression och ilska. Om du tycker det är svårt att komma igång med meditationen, testa att öka din viljestyrka
Meditation har visat sig öka förmågan att fokusera hos tibetanska buddister. Men du måste inte vara en tibetansk munk för att öva upp din förmåga att koncentrera dig. Neuroforskaren och psykologen Yi-Yuan Tang utförde tillsammans med sina kollegor en studie där de undersökte meditationens effekt på uppmärksamheten hos nybörjare på meditation. De lät en grupp öva meditation i 20 minuter per dag i fem dagar och gjorde jämförelser med en grupp som istället fick avslappningsträning. De fann att meditationsgruppen uppvisade förbättrad uppmärksamhetsförmåga, men även minskad stress och ökad energinivå, jämfört med avslappningsgruppen.