Avlasta chefen och få mandat på köpet

Lista teamchefens arbetsuppgifter. Finns det någon av dessa uppgifter som någon annan i teamet skulle kunna göra, eller kan ni rent av rotera vissa uppgifter? 
Läs mer...
Lyckligare team

Avlasta chefen och få mandat på köpet

You did it!

Ett delat ledarskap kan bidra med många positiva effekter. För att ta diskussionen vidare i teamet kan ni göra den här övningen som fokuserar på att fördjupa samtalet kring delat ledarskap inom teamet.
 När ska vi bygga en pyramid och när ska vi rasera den? I en metaanalys 2014 tog forskaren Danni Wang tillsammans med sina kollegor sig an frågan; När passar det att dela på ledarskapet i ett team? De gjorde två fynd. Delat ledarskap ger framförallt ett effektivt team när ledarstilen i teamet kännetecknas av utveckling och förändring. Och delat ledarskap lämpar sig bättre när arbetsuppgifterna är komplexa snarare än rutinartade. En god idé kan vara att ställa sig frågan: “hur ser det hur hos oss?” Jobbar ni med komplexa problem och är ständigt under utveckling och förändring? Då kan ni eventuellt ha mycket att vinna på ett delat ledarskap där några av teamledarens arbetsuppgifter fördelas till teamet. Kanske ska ni rasera delar av er pyramid?