Tänk på ett lyckligt minne

Testa att så levande som möjligt tänka tillbaka på ett härligt minne en liten stund. Se vad som händer i kroppen och i sinnet.
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

Tänk på ett lyckligt minne

Härligt! Hur känns det i kroppen?

I en studie såg man att personer som tänkte tillbaka på sin lyckligaste dag under åtta minuter i tre dagar i sträck genast upplevde starka positiva känslor. Fyra veckor senare upplevde de fortfarande ett större välbefinnande. Ta gärna en bild som påminner dig om din lyckligaste dag och tagga med #habitud.
De flesta av oss utgår från att tid är kronologisk och linjär, och att det finns dåtid, nutid och framtid. Hjärnan ser det inte riktigt så. Allt som hamnar i ditt fokus blir till nutid i hjärnan, vare sig det är ett tal du ska hålla nästa vecka på en väns bröllop, eller en händelse som du grämer dig över sedan flera år tillbaka. Varje gång du tänker på händelsen är det som att kroppen upplever att det händer på nytt, här och nu. Därför kan du bli fysiskt nervös över en presentation du ska hålla på jobbet, trots att du sitter hemma i köket och dricker kaffe. Men det här kan vändas till en superförmåga: genom att tänka tillbaka på en lycklig dag, kan du återuppleva en god stund när som helst, här och nu.