Skapa lugn inför storm

Tänk på en sak som brukar göra dig lugn. Gör detta för att skifta stämningsläge. Exempelvis inför en konfliktsituation. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Skapa lugn inför storm

Yuhuu!

Så bra för dig och din kollega att du gjorde en insats för lugnet i rummet! Du är grym! Det är så bra att uppmärksamma aktiviteter som gör oss lugna, så att vi kan lägga in dem i vår vardag, till exempel att ta en liten rast med en kopp te. Andra saker vi kan göra är lägga benen upp längs en vägg i yogapositionen Viparita Karani. Varför det är bra och andra härliga sätt att använda forskning för att återhämta oss optimalt, kan du höra i en intervju av yogajournalisten Andrea Ferretti med forskaren Roger Cole


Känner du dig sugen på att fly väldigt långt bort när din jobbiga kollega vill prata om bristerna i ditt projekt? Konflikter aktiverar sympatiska nervsystemet, vårt flykt/kamp-system. Detta system gör oss snabba på att springa och slåss, men det är sällan den bästa lösningen på konflikter att brotta ner en kollega eller lägga benen på ryggen. För att vidga perspektivet innan du tar ett samtal om en konflikt kan du därför börja med att lugna ner ditt nervsystem och koppla på parasympatiska nervsystemet, det lugnande systemet, enligt forskaren Roger Cole.