Hur påverkas du av kroppshetsen?

Skriv ned minst 3 punkter på hur just du påverkas av kroppshetsen. Skriv både ned tankar och känslor om dig själv, men också saker som du gör eller avstår från att göra.
Read more...
Happier leisure time

Hur påverkas du av kroppshetsen?

Att välja bylsiga kläder framför åtsmitande. Att skämmas över att ha ätit en stadig måltid. Att vara obekväm med att klä av sig inför en person man ska ha sex med. Att dra sig för att visa sig i badkläder på stranden. Om du har upplevt något av detta är du knappast ensam. Folkhälsoforskarna Erna Matthiasdottir och Gicele Costa Mintem har i olika delar av världen undersökt hur vanligt det är med negativ kroppsuppfattning. De har funnit att 42-63% av befolkningen i västländer är på något sätt missnöjda med sin kropp eftersom den inte lever upp till kroppshetesens ideal.