Träningstips

Kommentarer som gör märken

Tänk tillbaka på den senaste veckan och skriv ned minst tre kommentarer som du hört som stärker kroppshetsen. Eller ta skärmdumpar på kommentarer i sociala medier, om du läst kommentarerna där.

Vad hittade du?

Om du vill läsa mer om Dohnts och Tiggeman studie hittar du den här. De har framför allt fokuserat på hur barn som börjar skolan påverkas av hur omgivningen och media värderar kroppsvikt.


“Såg du hur tjock han var!?” “Har du gått ned i vikt?” “Usch, nu har jag ätit alldeles för mycket”
Psykologiforskarna Hayley Dohnt och Marika Tiggeman har studerat hur vi påverkas av omgivningens kommentarer som har med kropp och utseende att göra. De fann att ju mer omgivningen pratar om kroppsvikt som om det är viktigt, desto mer tenderar vi att önska att vi var smala och vältränade och desto lägre självkänsla riskerar vi att få.

Fler utmaningar

Visa fler utmaningar