Gå som en glad person

Nästa gång du ska någonstans: gå som att du precis fått världens bästa nyhet. Efter 15 minuter, känn efter om du känner någon skillnad i sinnesstämning. 
Read more...
Happier leisure time

Gå som en glad person

 
Brukar du lägga märke till hur du går, när du går? Antagligen inte, men om du gör det kommer du snart märka att din sinnesstämning speglas i din gångstil. Forskning inom biofeedback har visat att nedstämda personer går med sämre hållning än normalt, gungar överkroppen från sida till sida och håller armarna stilla. Glada personer går upprätt, med stilla överkropp och armar som pendlar i takt med gången. Men om sinnesstämningen speglas i gångstilen, så borde ju det även vara tvärtom, kanske du tänker? Och visst är det så. En grupp kanadensiska psykologiforskare med Michalak i spetsen presenterade nyligen en studie där försökspersoner som uppmanats att gå med den glada gångstilen i 15 minuter var gladare efteråt än de försökspersoner som gått med den ledsna gångstilen och vice versa.