Gör mer av det du gör bäst

 Gör gratistestet VIA på www.viacharacter.org/Survey/Account/Register för att kartlägga dina karaktärsstyrkor.   
Läs mer...
Lyckligare på fritiden

Gör mer av det du gör bäst

Härligt!

 
Personer som använder sig av sina fem främsta karaktärsstyrkor i vardagen upplever större meningsfullhet och fler positiva känslor. Enligt en tidig studie av Martin Seligman gällande karaktärsstyrkor mår vi dessutom bra av att använda våra styrkor på nya sätt i vardagen.
 
 
 
 
Vet du vad du är riktigt bra på? Inom positiv psykologi har psykologiforskarna Martin Seligman tillsammans med Christopher Peterson tagit fram ett verktyg för att kunna kartlägga en persons styrkor och resurser. Närmare bestämt 24 karaktärsstyrkor indelade i sex kategorier, exempelvis eftertänksamhet, vänlighet eller ledarskap, förmågor som vi alla människor har mer eller mindre av. Verktyget kallas för VIA, och står för Values In Action. Idag finns många studier som visar att människor som använder sina karaktärsstyrkor i vardagen mår väsentligt bättre och uppfattar sig själva som lyckligare och mer nöjda med livet.